پریسا رشیدی
تنها زمانی که احساس می کنم زنده ام
زمانی است که نقاشی می کشم
"ون گوک"

آخرین آثار من

  • Acrylic5
  • Acrylic4
  • 2Acrylic
  • Acrylic1
نقاشی کشف درون است
یک هنرمند خوب خود واقعی اش را
در نقاشی هایش به تصویر میکشد
"جکسون پولاک"

دوره های آموزشی

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟